Adminstrasjon

Torgeir Sandsgård

Daglig leder/ faglig leder

Telefon: 95 22 93 20

torgeir@sandsgard.no

Sigbjørn Varne

Kontor

Telefon: 99 20 61 06

sigbjorn@sandsgardanlegg.no

Lasse Hauge

Maskinfører

Telefon: 95 17 69 16

 

Jens Sigmund Grønnestad

Maskinfører

Telefon: 41 84 06 80

 

Kirsten Hus Flatebø

Lærling – Bergsprengerfaget

Telefon: 95 79 95 88