Adminstrasjon

Torgeir Sandsgård

Daglig leder/ faglig leder

Telefon: 95 22 93 20

torgeir@sandsgard.no

Sigbjørn Varne

Kontor

Telefon: 992 06 106

sigbjorn@sandsgardanlegg.no 

Lasse Hauge

Maskinfører

Telefon: 951 76 916

 

Jens Sigmund Grønnestad

Maskinfører

Telefon: 418 40 680

 

Roger Nesvik

Maskinfører

Telefon: 97 19 40 48