• Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt
 • Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt

DEPONI

Ta kontakt med en firma med rätt kunskap.

Deponi är sedan många år tillbaka en specialitet hos Arnessons. Vi tar hand om hela processen av rivningsavfallet.

ARNESSONS KONCERNEN

DEPONI

Arbete med rivning av byggnader och andra konstruktioner har ändrat karaktär de senaste åren. Detsamma gäller skrotning av stålkonstruktioner. Det är inte bara att riva ner en byggnad och gräva ner eller köra allt bråte till tippen. Och tur är väl det med tanke på vår miljö!

Vi tar hand om hela processen – från ansökning om rivningslov till deponi av rivningsavfallet.

 

Svenska Demoleringspriset

Arnessons förärades med de svenska demoleringspriset «säkerhets- och Arbetsmiljöpris 2012»

vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat.

^

rivning

^

Demontering

^

Uppsågningar

Vi använder, sedan 2012, en patenterad balkongsågningsmetod ”Uppercut”, som inte bara är säker utan även mycket snabb och därmed kostnadseffektiv. Arnessons Balkongsågning utgör en särskild avdelning inom bolaget och vi har under åren skapat ett unikt kunnande både avseende effektivitet och säkerhet.