Graving

Opparbeidelse av tomter

Anleggsrørlegging

Graving av VA-anlegg (vann og kloakk)

Drenering

GRATIS BEFARING

Opparbeidelse og vedlikehold

9

Graving

Vi utfører alt fra små til store oppdrag innen graving for private, offentlige og bedrifter i Rogaland.

  • Påtar oss opparbeiding av tomter til hus, hytter og industri.
  • Utbygging av hyttefelt, boligfelt og industriområder.
  • Grøfter for VA, kabel og drenering.
  • Vann anlegg.
  • Veibygging for privat, offentlig og jordbruk.
  • Dyrking.
  • Småbåthavner, brygger og molo.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

Ta kontakt for et tilbud!