Landmåling

Innmåling terreng

Byggstikking

Areal og volumberegninger

Utsetting av infrastruktur

GRATIS BEFARING

Veger og plasser

9

Landmåling

Landmåling med utstikking og innmåling av tomter, eneboliger, veger og plasser, samt innmåling av eksisterende grøfter og vann- og avløpsanlegg.

  • Innmåling terreng
  • Innmåling og utsetting av infrastruktur
  • Byggstikking
  • Areal og volumberegninger

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

Ta kontakt for et tilbud!