• Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt
 • Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt

PÅGÅENDE PROSJEKTER

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Sorteringsarbeid i Skredalen, Dalsbruket i Vindafjord

VI UTFØRER:

Her i Skredalen, Utbjoa sorterer vi for tiden morenemasser som skal brukes til å forbedre jordsmonnet. Dette vil øke bæreevnen og gi større gressavlinger. Pukk og stein skal brukes som drenerende masser til steinkanaler. Formålet er å drenere vekk vann som slår opp i overgangen mellom fast mark og myr.

 

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Småbruk på Bjoa, Vindafjord

VI UTFØRER:

Masseutskiftning og drenering for carport. Legger trekkrøyr til strømledninger som skal fra luft til jord.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Hytte Utbjoa, Dreneringsarbeid

VI UTFØRER:

Fjell ledet vann inn til hytteveggen og ned til kjeller. Her må vi meisle vekk fjell for å klargjøre drensgrøft og senking av terreng. Så må vi reparere hjørnet på eksisterende natursteinsmur da denne hadde rast. Videre skal vi planere til fin plen og klargjøre parkeringsplass. 

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Dalen, Nydyrking hos Øystein Sandsgård

VI UTFØRER:

Dyrkningsarbeid. Graving av avskjeringsgrøfter og steinkanaler. Morenehauger senkes og massene brukes til topplag over myrområde