• Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt
 • Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt

RIVNING

Ta kontakt med en firma med rätt kunskap.

 Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada

ARNESSONS KONCERNEN

RIVNING

Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder . Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall.

Vi tar Hål i vad som helst

Rivning är en av de största inriktningarna inom Arnessons-koncernen.

vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat.

^

Lättrivning

^

Selektivrivning

^

Tungrivning

När det är dags att riva en byggnad finns det en rad områden att tänka på. Vi hjälper er att ta reda på om och var det finns farligt avfall så att det kan tas omhand på rätt sätt