• Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt
 • Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt

SELEKTIV RIVNING

Ta kontakt med en firma med rätt kunskap.

 Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada

ARNESSONS KONCERNEN

SELEKTIV RIVNING

Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder . Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt utföra selektiv rivning av till exempel betongvalv, innerväggar, fasader undertak, yttertak installationer med mera. Vi utför allt från rivning av bara vissa delar till helt stomren fastighet. Vi river aktsamt och sorterar rivningsavfallet noggrant

Vi tar Hål i vad som helst

Rivning är en av de största inriktningarna inom Arnessons-koncernen.

vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat.

^

alla material sorteras och urskiljs från varandra

^

Vi tar även hand om slipning, sanering och städning.

^

Alla våra rivningsarbeten utförs professionellt med välutbildade medarbetare

När det är dags att riva väggar och tak inomhus för ombyggnation finns det en rad områden att tänka på. Vi hjälper er att ta reda på om och var det finns farligt avfall så att det kan tas omhand på rätt sätt