TJENESTER

Graving

Vi utfører alt fra små til store oppdrag innen graving for private, offentlige og bedrifter i Rogaland.

 • Påtar oss opparbeiding av tomter til hus, hytter og industri.
 • Utbygging av hyttefelt, boligfelt og industriområder.
 • Grøfter for VA, kabel og drenering.
 • Vann anlegg.
 • Veibygging for privat, offentlig og jordbruk.
 • Dyrking.
 • Småbåthavner, brygger og molo.

Transport

Vi transporterer alle typer masser. Enten du skal ha masser vekk fra ditt område eller få tilkjørt masser. 

 • Vi transporterer alle masser som må til eller fra for å få jobben gjort med lastebil og traktor.
 • Maskiner og utstyr transporteres med lastebil, traktor og maskinhenger.

Boring og Sprenging

Vi utfører det meste av sprengningsarbeid. Våre kjøretøy er ADR godkjente og våre sprengnings arbeidere har lang erfaring.

 • Vi utfører all boring og sprengingsarbeider for grøfter, tomter, veier og mindre steinbrudd.
 • Der vi ikke kan bore og sprenge, eller dersom jobben er for liten, pigger vi fjellet bort med meisler i forskjellige størrelser. Alt etter jobbens omfang.

Landmåling

Landmåling med utstikking og innmåling av tomter, eneboliger, veger og plasser, samt innmåling av eksisterende grøfter og vann- og avløpsanlegg.

 • Innmåling terreng
 • Innmåling og utsetting av infrastruktur
 • Byggstikking
 • Areal og volumberegninger

Sortering

 

 • Vi sorterer jord, morene, sams-masse, knust fjell og sprengstein med mobilt grovsorteringsverk.
 • Verket er godt egnet til å sortere knust fjell direkte etter knuseverk.