• Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt
 • Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt

TUNG RIVNING

Ta kontakt med en firma med rätt kunskap.

 Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada

ARNESSONS KONCERNEN

TUNG RIVNING

Tungrivning handlar om att riva bärande konstruktioner som betong eller stål för att sedan kunna skapa något nytt. Till exempel när det sker en demolering av ett hus för att kunna bygga ett nytt hus eller något annat.

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt utföra tung rivning. För att rivningsarbetet ska bli korrekt utfört på ett ansvarsfullt sätt är det bra att ta kontakt med ett välrenommerat entreprenadföretag. Detta är speciellt viktigt när det kommer till tungrivning. De säkerställer att alla komplexa och farliga momenten i en rivning utförs på ett skickligt och säkert vis. När en rivning har genomförts ska materialet som tagits bort skickas för återvinning för att inte skada miljön

Vi tar Hål i vad som helst

Rivning är en av de största inriktningarna inom Arnessons-koncernen.

vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat.

^

alla material sorteras och urskiljs från varandra

^

Vi tar även hand om slipning, sanering och städning.

^

Alla våra rivningsarbeten utförs professionellt med välutbildade medarbetare

Det finns en rad områden att tänka på. Vi hjälper er att ta reda på om och var det finns farligt avfall så att det kan tas omhand på rätt sätt