• Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt
 • Hjem
 • Tjenester
 • Renseanlegg
 • Galleri
 • Maskin Park
 • Om oss
 • Kontakt

UTFØRTE PROSJEKTER

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Vedlikedholdsarbeid Lio Gard, Haugsgjerdet Vindafjord

VI UTFØRTE:

Arbeidet på Lio Gard besto i vanlig vedlikedhold som reperasjon av drensgrøfter, skogsrensk, grøfterensk, rensk av stikkrenner, samt grusing og planering. 

 

 

 

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Grusing, Utbjoa Vindafjord

VI UTFØRTE:

Mindre oppdrag er også viktige. Grusing av innkjørselen til denne flotte boligen på Utbjoa viser at det er ikke alltid så mye som skal til. 

 

 • Tidsrom: 2018
 • Type prosjekt: Skogsbilveg, Utbjoa Vindafjord

VI UTFØRTE:

Arbeidet omfattet bygging av skogsbilveg klasse 4. Vegen går opp til det gamle skiferbruddet i Helleberget på Bjoa, Vindafjord. Fine forhold med massebalanse og nok stedlig fjell til overbygging. Veldig fin turveg for de som liker å ferdes i naturen.

 

 • Tidsrom: 2018 – 2019
 • Type prosjekt: Dyrking i Vikebygd

VI UTFØRTE:

Jobben besto av tøffe forhold med mye stein som måtte ryddes vekk og deretter legges i steinkanaler. Samlekanaler ble senket og fornyet med større dimensjoner for røyr. Vi gravde opp gode morenemasser til topplaget. Feltet ble godt drenert og har god bæreevne, som vil gi gode avlinger.

 • Tidsrom: 2019
 • Type prosjekt: Nausttomter ved Skjeljavik

VI UTFØRTE:

På denne jobben boret, sprengte og planerte vi ut til 8 flotte nausttomter i Skjeljavika mellom Isvik og Vikebygd i Vindafjord Kommune. Fronten ble murt opp med legoblokker fra Ølen Betong. En liten molo/bølgebryter ble opprettet for å hindre bølger fra nord-vest. Tilkomsten var krevende på grunn av krav til å bevare naturen i området, men det løste vi på en fin måte med å unngå å berøre skogbunn.