UTFØRTE PROSJEKTER

  • Tidsrom: 2018
  • Type prosjekt: Skogsbilveg, Utbjoa Vindafjord

VI UTFØRTE:

Arbeidet omfattet bygging av skogsbilveg klasse 4. Vegen går opp til det gamle skiferbruddet i Helleberget på Bjoa, Vindafjord. Fine forhold med massebalanse og nok stedlig fjell til overbygging. Veldig fin turveg for de som liker å ferdes i naturen.

 

  • Tidsrom: 2018 – 2019
  • Type prosjekt: Dyrking i Vikebygd

VI UTFØRTE:

Jobben besto av tøffe forhold med mye stein som måtte ryddes vekk og deretter legges i steinkanaler. Samlekanaler ble senket og fornyet med større dimensjoner for røyr. Vi gravde opp gode morenemasser til topplaget. Feltet ble godt drenert og har god bæreevne, som vil gi gode avlinger.

  • Tidsrom: 2019
  • Type prosjekt: Nausttomter, Skjeljavik, Rogaland

VI UTFØRTE:

På denne jobben boret, sprengte og planerte vi ut til 8 flotte nausttomter i Skjeljavika mellom Isvik og Vikebygd i Vindafjord Kommune. Fronten ble murt opp med legoblokker fra Ølen Betong. En liten molo/bølgebryter ble opprettet for å hindre bølger fra nord-vest. Tilkomsten var krevende på grunn av krav til å bevare naturen i området, men det løste vi på en fin måte med å unngå å berøre skogbunn.